Svensktillverkade för det nordiska klimatet

Kundservice

läser in

The provided ID is not a valid product.

Hardness Up

Hardness Up används för att höja kalciumhalten/hårdheten i badvattnet.

125 kr

Förpackningen innehåller 1 kg.

Spa Hardness Up används för att öka kalciumhårdheten i badvattnet, särskilt om du har “mjukt vatten”. Genom att höja hårdheten minskar risken för korrosion på metallkomponenterna i badet. Vattnets hårdhet påverkas främst av mineraler som kalcium och magnesium, och den ideala totala hårdheten bör ligga mellan 150–250 mg/l. Vatten med mycket låg hårdhetsgrad kan vara korrosivt.

Spa Hardness Up tillför kalcium till vattnet för att öka hårdheten och säkerställa en stabil nivå av hårdhet.

För att använda produkten, mät först upp vattnets hårdhet. Om justering behövs, lösa upp Spa Hardness Up i en hink med vatten. Tillsätt 10 gram Spa Hardness Up per 1000 liter badvatten för att öka hårdheten med 10 ppm. Sprid ut den angivna mängden Spa Hardness Up i vattnet. Efter dosering, testa hårdheten igen efter 30 minuter. Om du inte är nöjd, dosera igen enligt behov. Användningen av Spa Hardness Up ger dig kontroll över hårdhetsnivån i ditt badvatten för en optimal badupplevelse.