Svensktillverkade för det nordiska klimatet

Kundservice

läser in

The provided ID is not a valid product.

pH-plus 1 kg

150 kr

pH-plus, granulat 1 kg

pH-plus (natriumkarbonat) höjer vattnets pH-värde.

pH behöver du mäta i din eluppvärmda terrasspool om du använder klor eller brom. Du mäter pH i din terrasspool med en pH testare. Desinficerande medel fungerar bäst inom ett smalt pH-område. Spabadets pH-värde skall alltid ligga mellan 7,0 och 7,4. För lågt pH-värde kan orsaka skador på spabadet t.ex rörsystem. För högt pH-värde kan leda till t.ex. hudirritation och kalkutfällning och även försvåra desinficering av spabadet.

Högt pH-värde (basiskt vatten) ger:
– sämre klordesinfektion
– hudirritation
– kalkutfällning
– grumlighet

Lågt pH-värde (surt vatten) ger:
– aggressivt vatten, vilket skadar poolens maskinella komponenter
– irriterade ögon och slemhinnor
– skador på badet