Svensktillverkade för det nordiska klimatet

Kundservice

Våra garantier

Terrasspooler, badtunnor & badkar

Konsumentlagen ger dig ett års garanti och tre års reklamationsrätt på eventuella fabrikationsfel.
Tack vare att vi själva tillverkar tunnorna, så vet vi att de håller, förutsatt att de används rätt och inte påverkas av yttre orsaker. Därför kan vi ge betydligt generösare garantier:

 • Tre års garanti på plastinsatser av polyeten
 • Två års garanti på kaminer
 • Ett år på förslitningsdetaljer som belysning, packningar, tätningar, värmare och pumpar

Garantierna förutsätter att du följer våra inkopplingsmanualer och skötselråd. Spara fakturan eller följesedeln. De gäller båda som garantisedel.
Du måste alltid kontakta oss för ett godkännande av innan du returnerar en defekt vara. Klagomålet ska skickas omedelbart efter att defekten har upptäckts. Vid ett garantiärende är det du som kund som måste ta bort den del som behöver skickas in för provkörning. Det är även du som kund som måste montera tillbaka den lagade/utbytta delen.

bada badkar

Inga garantier gäller vid följande

 • Kloranvändning i badtunnorna (klor är godkänd att använda i våra eluppvärmda terrasspooler med plastanslutningar, det ska vara klor anpassat till spabad och vi tar inget ansvar för skador som kan uppstå av överdosering/felanvändning av klor)
 • Användning av annat än biocool som desinfektionsmedel i bad med kamin eller gasolvärmare, samt även om du har anslutningar i ditt bad som är i aluminium.
 • Vid isbildning i badtunnan/terrasspoolen/övriga delar
 • Eldning utan att badtunnan är tillräckligt fylld med vatten
 • Skador som uppstår på en produkt till följd av att vatten frysiti / på den.
 • Om man tömmer badtunnan innan kaminen har svalnat
 • Vid korrosion
 • För dåligt isolerad anläggning. Elanläggningen måste ha fullgod isolering. Temperaturen i tekniklådan måste hålla 10 grader eller varmare. Temperaturen i tekniklådan får inte avvika mer än ett par grader från vattnetstemperatur. Slangar som dras utanför tekniklådan till och från badet ska ha minst likvärdig isolering som övrig anläggning.
 • För dåligt skött vatten. Vatten av dålig vattenkvalitet kan slita på produkterna och därmed ge skador. Det är ditt ansvar att testa och justera värderna i vattnet som används i våra bad.
 • Torrkörning av pump
 • Vatten i någon av dom elektriska delarna

Rostfria spabad

När det gäller garantiärenden är det viktigt att notera att vi kräver att alla sidor av badet ska vara tillgängliga för vår servicemontör för att kunna genomföra garantiåtgärder på ett effektivt sätt. Vi vill påpeka att vi inte står för några kostnader som kan uppstå i samband med att spabadet inte är tillgängligt för garantiåtgärder. Vi står heller inte för förlorad intäkt som uppstår i uthyrningsverksamhet om badet inte är tillgängligt för uthyrning under på gående garatiutredning.

Vi ansvarar inte heller för skador på elektriskt material som orsakats av fasbortfall, strömstötar eller andra yttre faktorer. Dessutom omfattar inte reklamationsrätten korrosions- eller deformationsskador orsakade av höga temperaturer, höga klor- eller salthalter för materialet (syrafast rostfritt stål EN 1.4404), felaktigt pH-värde eller hårdhet, smitta från lösa föremål eller alkalinitet. Vi tar inte heller ansvar för eventuella följdskador eller fel som orsakats av köparens vårdslöshet, underlåtenhet med skötsel eller olyckshändelser. Om det uppstår kostnader för oss på grund av ett oberättigat reklamationsanspråk kan vi debitera köparen för dessa kostnader.

När det gäller våra rostfria spabad har vi följande garantier för privat bruk:

 • 5 års garanti på stomme
 • 10 års läckagegaranti på det rostfria badet
 • 2 års garanti på komponenter så som belysning, eventuell UV-C lampa/ozongenerator, spalock, filter och pvc kopplingar.
 • 1 års garanti på packningar/tätningar

Garantierna förutsätter att du följer våra inkopplingsmanualer och skötselråd. Spara fakturan eller följesedeln. De gäller båda som garantisedel.
Du måste alltid kontakta oss för ett godkännande innan du returnerar en defekt vara. Klagomålet ska skickas omedelbart efter att defekten har upptäckts.

Garanti gäller inte vid följande:

 • Skador orsakade av klor användning
 • Vid isbildning i spabadet eller övriga delar
 • Skador som uppstår på en produkt till följd av att vatten frusit i / på badet.
 • Vid korrosion
 • För dåligt skött vatten. Vatten av dålig vattenkvalitet kan slita på produkterna och därmed ge skador. Det är ditt ansvar att testa och justera värdena i vattnet som används i våra bad.
 • Torrkörning av pump

Vatten/fukt i någon av dom elektriska delarna