Svensktillverkade för det nordiska klimatet

Kundservice

Pumpen ska placeras så nära badet som möjligt. Ska pumpen placeras en bit ifrån badet behöver du en starkare pump, kontakta oss angående detta.

Viktigt att tänka på är att slangarna som går mellan badet och pumpen blir ordentligt isolerade annars kommer driftkostnaden att öka och slangarna riskerar även att frysa vintertid utan isolering. Det är också viktigt att dessa slangar går att dränera helt om anläggningen skulle behövas stängas av en längre tid på vintern och frysrisk skulle uppstå.

Tänk på att inte låta slangarna hänga löst i luften utan att dom bör få stöd av något slag då dom blir tygnd av vattnet som går igenom sedan.