Svensktillverkade för det nordiska klimatet

Kundservice

Enligt Boverkets byggregler krävs skydd mot olycksfall om vattnet är djupare än 20 cm. Lämplig skyddsanordning kan vara:

Det finns möjlighet att välja andra lösningar än de ovan. Men man måste visa att den alternativa lösningen håller samma säkerhetsnivå som exemplen. Om du undrar om din pool uppfyller samhällets krav på säkerhet kan du få hjälp med en bedömning av byggnadsnämnden i din kommun.

Barnsäkerhetsrådet har tagit fram en broschyr “Barnsäker pool och trädgårdsdamm” som du kan ta del av i länken nedan:

Läs barnsäker pool och trädgårdsdamm här