skip to Main Content
Free shipping | Fast deliveries | Secure payment Made in Sweden for the Nordic climate Customer service

Vilken montering krävs?

Badet kommer redo att ställas på ett plant och stabilt underlag, tex packad mackadam eller förstärkt trall.

Tekniken kommer färdig monterad och redo för att kopplas in av en elektriker. Alla bad test körs innan leverans.

Tekniklådan och badet kopplas sedan enelt ihop med medföljande slang och slangklämmor.

Back To Top