Skip to content
Free shipping | Fast deliveries | Secure payment Made in Sweden for the Nordic climate Customer service

Vad behöver jag göra för markarbete?

Underlaget för badet ska vara plant och stadigt, ett bra underlag är tex packad 0-16 bergkross eller makadam. Om du ska ha din terrasspool delvis eller helt nergrävd behöver du i vissa fall lägga dränering. Det får inte finnas risk att badet står med vatten runt om sig.

Back To Top