Skip to content
Free shipping | Fast deliveries | Secure payment Made in Sweden for the Nordic climate Customer service

Sätter man displayen i badet?

Displayen till styrningen monteras alltid utanför badet, tänk på att ha displayen skyddad från regn, sol och snö. Sladden till displayen är 2 meter lång men vill man ha displayen längre ifrån badet så finns skarvkablar att köpa under tillbehör.

Back To Top