Skip to content
Free shipping | Fast deliveries | Secure payment Made in Sweden for the Nordic climate Customer service

Kan man använda klor?

Ja det går utmärkt att använda klor som desinfektionsmedel. Det är av stor vikt att doseringen sköts då överdosering av klor kan leda till skador på badet.

Back To Top