skip to Main Content
Free shipping | Fast deliveries | Secure payment Made in Sweden for the Nordic climate Customer service

Kan man använda sjövatten?

Det går bra att använda sjövatten, då det oftast finns mer partiklar och smuts i sjövatten finns risken att förfiltret till pumpen sätts igen oftare än normalt. Om filtret sätts igen så stängs värmaren av, se därför till att ha lite extra koll på värmaren när du använder denna typ av vatten.

Back To Top