Skip to content
Free shipping | Fast deliveries | Secure payment Made in Sweden for the Nordic climate Customer service

Hur vet jag att det inte är ledningar i marken där vi gräver?

Innan du börjar gräva är det viktigt att gå in på ledningskollen.se och skapa ett ledningsanvisningsärende så att du är säker på att du inte gräver av en el eller vattenledning.

Back To Top