skip to Main Content
Free shipping | Fast deliveries | Secure payment Made in Sweden for the Nordic climate Customer service

Hur ska elanslutningen till badet vara?

En 3kw anläggning behöver 1st enfas 220v anslutning och en 6kw anläggning behöver 2st enfas 220v anslutningar.

Det kan vara bra att dra fram en 3-fas matning direkt om man i framtiden vill ha belysning till uteplatsen eller liknande i anslutning till badet.

Kopplingschema finns under teknisk specifikation och elen ska dras av behörig elektriker.

Back To Top