skip to Main Content
Free shipping | Fast deliveries | Secure payment Made in Sweden for the Nordic climate Customer service

Hur ofta behöver jag byta vatten?

Det beror helt på hur bra din vattenkvalitet är, så länge vattnet är fint så behöver det inte bytas normalt är att man byter 2 – 4 ggr/år.

Back To Top