skip to Main Content
Free shipping | Fast deliveries | Secure payment Made in Sweden for the Nordic climate Customer service

Hur mycket ska jag gräva ur för poolen?

När du gör grävningen för poolen så är det bra att märka upp hur stor poolen är samt ev teknikrum för pump och filter samt dräneringsbrunn.
Räkna sedan med att ha minst 1 meter extra runt poolen så att du får plats att lägga ut dränering runt plattan.

Back To Top