Skip to content
Free shipping | Fast deliveries | Secure payment Made in Sweden for the Nordic climate Customer service

Hur mycket gasol går det åt att värma badet?

Räkna med att gasolvärmaren drar ca 1,5-2 kg/timme. Uppvärmningstiden varierar mellan 1,5 – 5 timmar beroendes på storlek och årstid samt om lock används.

Back To Top