skip to Main Content
Free shipping | Fast deliveries | Secure payment Made in Sweden for the Nordic climate Customer service

Hur levereras badet?

Alla våra bad levereras med Schenker och lastas av via bakgavellyft, baden kommer uppvickade på pall och kan manövreras med pallyftare.

Back To Top