Skip to content
Free shipping | Fast deliveries | Secure payment Made in Sweden for the Nordic climate Customer service

Hur långt ifrån badet kan jag ha displayen?

Displayen till styrningen monteras alltid utanför badet, tänk på att ha displayen skyddad från regn sol och snö. Sladden till displayen är två meter lång men vill man ha displayen längre ifrån badet så finns skarvkablar att köpa under tillbehör.

Back To Top