Svensktillverkade för det nordiska klimatet

Kundservice

Skötselråd till din badtunna

För att ge din badtunna möjlighet för en så lång livslängd som möjligt är det viktigt att ta hand om dess olika delar.

Träpanelen

När du får din badtunnan levererad är alla panelbitar målade var för sig innan badtunnan sätts ihop. Målningen görs på det sättet för att ge det bästa skyddet du kan få mot väder och vind. Vi använder en oljelasyr av hög kvalitet till alla badtunnor oberoendes kulörval. Oljelasyren använder vi till vår panel då vi vill ha ett mer levande resultat där ådringen i panelen får lysa igenom färgen på ett naturligt sätt.
 

För att ha ett fortsatt skydd till din panel krävs det att du efter behandlar din panel. Hur ofta du bör behandla din panel beror lite på hur utsatt din badtunna står gällande väder och vind, en bra grundrekommendation är en behandling om året. Vi rekommenderar att använda en oljelasyr, antingen transparent eller med en liknade kulör för bäst resultat.

Kaminen

Vi har två olika modeller av kaminer en triangelformad invändig kamin och en extern kamin. Dessa askar du regelbundet ur med hjälp av en askspade eller en grovdammsugare. Är det för mycket aska i kaminen kan cirkulationen och uppvärmningstiden påverkas negativt.

Det är viktigt att se till att badtunnan är helt fylld med vatten innan du börjar elda, plastinsatsen och/eller kaminen kan annars gå sönder. Se även till att elden och all glöd slocknat och kaminen är kall innan du tömmer ur vattnet ur ditt bad.

För att få den bästa uppvärmningstiden så rekommenderar vi att du har det isolerade locket på medan du eldar.

Plastinsatsen

Våra badtunnor har en plastinsats av polytenplast. Rengöring görs vid behov med hjälp av en trasa och eventuellt lite milt rengöringsmedel utan tensider.

Gasolvärmaren

För bästa användningen är det viktigt att du läser manualen till din gasolvärmare innan du börjar använda badet. Det är sedan bra att med jämna mellan rum kontrollera att alla slangar samt regulatorn är hela och ser bra ut.

Filtret till pumpen på gasolvärmaren måste göras rent efter varje bad, använder du väldigt smutsigt vatten ( tex sjövatten) så kan filtret behöva göras rent under uppvärmningen också. Vi rekommenderar att du fyller ditt bad med kranvatten.

Vinteranvändning

Om du inte tömmer din badtunnan efter varje bad är det viktigt att hålla koll så inte vattnet fryser, inga garantier gäller om du behåller vattnet i badtunnan och det blir skador av att vattnet frusit. Vi rekommenderar därför att alltid tömma ditt bad från vatten när det är kallt ute om du inte har möjlighet att hålla koll på vattnet.

Har du en vedeldad badtunna och ditt bad är isolerat och du har ett isolerat lock på så kan vattnet hålla sig isfritt upp till en månad efter att du har värmt upp vattnet, i vissa fall kan man behöva underhålls elda där i mellan. Här är det dock viktigt att komma ihåg att om du har en externkamin så behöver denna kopplas bort från badet så den töms på vatten då vattnet i kaminen och slangarna fryser snabbare än vattnet i badtunnan. Du kan koppla bort kaminen genom att sätta bottenpluggar i hålen för anslutningarna, därefter kan du tömma kaminen och slangarna från vatten.

Har du en gasoluppvärmd badtunna måste du tömma vattnet ur badtunna efter ditt bad under vintern. Du måste också se till att vattnet rinner ut ur slangarna så inte dessa fryser. Gasolvärmaren och gasolen ska förvaras i frostfritt utrymme när det inte används.
Är det väldigt kallt ute så är det också viktigt att hålla kolla på gasolvärmare medan den värmer, om tex gasolen tar slut eller fryser under uppvärmningen så kommer gasolvärmaren att stanna, det finns då risk att slangarna hinner frysa om du inte har gasolvärmaren under uppsikt. Tänk också på att batteriet i gasolvärmaren tar slut snabbare under vintern och behöver därför bytas oftare.

Rening av vattnet

Om du fyller ditt bad, värmer upp och sedan tömmer behöver du i regel inte tillsätta något bakteriedödadande medel. Använder du vatten som du vet innehåller bakterier innan uppvärmning så behöver du tillsätta ett bakteriedödande medel, vi rekommenderar biocools clear my pool water.

Använder du samma vatten mer än en gång så bör du till sätta ett bakteriedödande medel, vi rekommenderar bio cools clear my pool water. För att ta bort smuts finns reningsverket Aquaclarus som man kan hänga på kanten på ditt bad och som du låter gå ett par timmar innan och efter du badat. Den tar bort ytsmutsen och i kombination med ett bakteriedödande medel kan du ha vattnet kvar i upp till två månader.

För att hålla vattnet rent från smuts är det bra att duscha innan bad.

Kaminerna och gasolvärmaren tål ej klor eller desinfektionsmedel med frätande ämnen i sig. Garantin på badtunnan gäller enbart vid användning av biocools desinfektions medel.

Om du har vattnet kvar i badtunnan mellan dina bad så är det viktigt att du har koll och testar pH, hårdheten på vattnet och alkaniteten. Har du fel värden på vattnet så kan det skada framför allt kaminen på din badtunna. Våran kaminer är även utrustade med en offeranod, dessa är tillför att skydda kaminen från angrepp. Det är viktigt att kontrollera och göra rent/byta ut offeranoden efter behov.