Skätselråd ved/gasol uppvärmd terrasspool

Skötselråd till ved & gasol uppvärmd terrasspool

Läs om hur du tar hand om ditt bad.
Plastinsatsen
Våra terrasspooler har en plastinsats av polytenplast. Rengöring görs vid behov med hjälp av en trasa och eventuellt lite milt rengöringsmedel utan tensider.

Kaminen
Vi har två olika modeller av kaminer en tringelformad invändig kamin och en extern kamin. Dessa askar du regelbundet ur med hjälp av en askspade eller en grovdamsugare. Är det för mycket aska i kaminen kan cirkulationen och uppvärmningstiden påverkas negativt.

Det är viktigt att se till att terrasspoolen är helt fylld med vatten innan du börjar elda, plastinsatsen och/eller kaminen kan annars gå sönder. Se även till att elden och all glöd slocknat och kaminen är kall innan du tömmer ur vattnet ur ditt bad.

För att få den bästa uppvärmningstiden så rekommenderar vi att du har det isolerade locket på medan du eldar.

Gasolvärmaren
För bästa användningen är det viktigt att du läser manualen till din gasolvärmare innan du börjar använda badet. Det är sedan bra att med jämna mellan rum kontrollera att alla slangar samt regulatorn är hela och ser bra ut.

Filtret till pumpen på gasolvärmaren måste göras rent efter varje bad, använder du väldigt smutsigt vatten ( tex sjövatten) så kan filtret behöva göras rent under uppvärmningen också. Vi rekomenderar att du fyller ditt bad med kranvatten.

Vinteranvändning

Om du inte tömmer din terrasspool efter varje bad är det viktigt att hålla koll så inte vattnet fryser, inga garantier gäller om du behåller vattnet i terrasspool och det blir skador av att vattnet frysit. Vi rekommenderar därför att alltid tömma ditt bad från vatten när det är kallt ute om du inte har möjlihet att hålla koll på vattnet.

Har du en vedeldad terrasspool och ditt bad är isolerat och du har ett isolerat lock på så kan vattnet hålla sig isfritt upp till en månad efter att du har värmt upp vattnet, i vissa fall kan man behöva underhålls elda där i mellan. Här är det dock viktigt att komma ihåg att om du har en externkamin så behöver denna kopplas bort från badet så den töms på vatten då vattnet i kaminen och slangarna fryser snabbare än vattnet i terrasspoolen. Du kan koppla bort kaminen genom att sätta bottenpluggar i hålen för anslutningarna, därefter kan du tömma kaminen och slangarna från vatten.

Har du en gasoluppvärmad badtunna måste du tömma vattnet ur badtunna efter ditt bad under vintern. Du måste också se till att vattnet rinner ut ur slangarna så inte dessa fryser. Gasolvärmaren och gasolen ska förvaras i frostfritt utrymme när det inte används.
Är det väldigt kallt ute så är det också viktigt att hålla kolla på gasolvärmare medan den värmer, om tex gasolen tar slut eller fryser under uppvärmaningen så kommer gasolvärmaren att stanna, det finns då risk att slangarna hinner frysa om du inte har gasolvärmaren under uppsikt. Tänk också på att batteriet i gasolvärmaren tar slut snabbare under vintern och behöver därför bytas oftare.

Rening av vattnet

Om du fyller ditt bad, värmer upp och sedan tömmer behöver du i regel inte tillsätta något bakteriedödadande medel. Använder du vatten som du vet innehåller bakterier innan uppvärmning så behöver du tillsätta ett bakteriedödande medel, vi rekommenderar biocools clear my pool water.

Använder du samma vatten mer än en gång så bör du till sätta ett bakteriedödande medel, vi rekommenderar bio cools clear my pool water. För att ta bort smuts finns reningsverket Aquaclarus som man kan hänga på kanten på ditt bad och som du låter gå ett par timmar innan och efter du badat. Den tar bort ytsmutsen och i kombination med ett bakteriedödöande medel kan du ha vattnet kvar i upp till två månader.

För att hålla vattnet rent från smuts är det bra att duscha innan bad.

Kaminerna och gasolvärmaren tål ej klor eller desinfektionsmedel med frätande ämnen i sig. Garantin på badtunnan gäller enbart vid användning av biocools desinfektions medel.