skip to Main Content
Free shipping | Fast deliveries | Secure payment Made in Sweden for the Nordic climate Customer service

Hur lång är uppvärmingstiden med ved?

Uppvärmingstiden varierar kraftigt beroendes på starttemperatur i vattnet, utomhustemperatur, vilken ved som används om du har isolerat lock samt vilka eldningskunskaper eldaren har. Läs gärna vår guide “Elda som proffsen“.

Back To Top