Skip to content
Free shipping | Fast deliveries | Secure payment Made in Sweden for the Nordic climate Customer service

Hur lång är uppvärmningstiden med gasol?

Våra bad tar mellan 1,5 – 5 timmar att värma med gasol beroende på vattentemperatur, utomhustemperatur, samt om lock används.

Back To Top